Nabór na stanowisko Administratora sieci komputerowej ( 1/2 etatu)

Dyrektor Zespołu Szkół Administracyjno - Ekonomicznych w Gdyni
Al. Zwycięstwa 194, 81-540 Gdynia
ogłasza konkurs
na wolne stanowisko urzędnicze
Administratora sieci komputerowej
Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar czasu pracy: pół etatu tj. 20 godzin tygodniowo
Planowane zatrudnienie: od zaraz
I. Wymagania niezbędne
1. obywatelstwo polskie,
2. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe, pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3. wykształcenie wyższe informatyczne lub pokrewne umożliwiające wykonywanie zadań na w/wym. stanowisku,
lub wykształcenie średnie o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na w/wym. i minimum 3-letni staż pracy,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
II. Wymagania dodatkowe
1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i oprogramowania (Pakiet Office, Internet i środowiska serwerowe)
2. kreatywność,
3. odporność na stres,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku będzie dodatkowym atutem
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku
1. Obsługa techniczna i konserwacja:
- monitorów ekranowych
- sprzętu komputerowego
- sprzętu audiowizualnego
2. Administrowanie i obsługa sieci komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia sieci przed:
- włamaniami z zewnątrz
- wirusami komputerowymi
3. Instalacja i deinstalacja oprogramowania.
4. Konfiguracja sieci, sprzętu oraz oprogramowania.
5. Archiwizacja programów i danych.
6. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
IV. Warunki pracy na stanowisku
1. Praca wykonywana przy komputerze w siedzibie Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych.
2. Rozpoczęcie zatrudnienia: od zaraz.
V. Wymagane dokumenty
1. CV, list motywacyjny.
2. Świadectwa i dyplomy potwierdzające wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
3. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie).
4. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku administratora sieci komputerowej.
5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych
8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu dobrowolnej zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych z siedzibą pod adresem: 81-540 Gdynia al. Zwycięstwa 194 - jako administratora danych osobowych, w celu przeprowadzenia rekrutacji
VI. Termin i miejsce składania dokumentów
Wymagane dokumenty należy składać (osobiście lub listownie) w kadrach szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00 do dnia 31.05.2020 r.
Koperta z dokumentami powinna posiadać adnotację: „Nabór – administrator sieci komputerowej”. Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne w indywidualnie uzgodnionym terminie. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne (formalne), którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, o terminie rozmów kwalifikacyjnych zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Gdynia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Anna Marlewska
Wprowadził informację: Monika Borkowska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Borkowska
Data wytworzenia informacji: 26.03.2020
Data udostępnienia informacji: 26.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.05.2020 11:09 Aktualizacja treści Monika Borkowska
03.04.2020 14:22 Aktualizacja treści Monika Borkowska
10.03.2020 08:15 Aktualizacja treści Monika Borkowska
09.03.2020 14:00 Aktualizacja treści Monika Borkowska
09.03.2020 13:57 Aktualizacja treści Monika Borkowska
09.03.2020 13:52 Dodanie informacji Monika Borkowska