Informacja o wyniku naboru na stanowisko: PODINSPEKTOR/INSPEKTOR w Zespole ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni informuje o zakończeniu naboru na stanowisko podinspektora/inspektora                                      w Zespole ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny.
 
 
Wyniki naboru:
 
Pani Monika Kochanowska -  zamieszkała w Redzie
 
 
Uzasadnienie:
 
Kandydatka spełnia wymogi formalne ogłoszone w procedurze naboru, posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności konieczne do wykonywania zadań na obejmowanym stanowisku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 13.04.2021
Data udostępnienia informacji: 13.04.2021