Dyrektor ZDiZ zatrudni pracowników na stanowisko KIEROWCA-OPERATOR MASZYN SPECJALNYCH

ZARZĄD DRÓG i ZIELENI JEDNOSTKA BUDŻETOWA GMINY MIASTA GDYNI
zatrudnia pracowników na stanowisko:  KIEROWCA – OPERATOR MASZYN SPECJALNYCH  
 
Miejsce pracy: GDYNIA
 
PODSTAWOWE OBOWIĄZKI TO MIĘDZY INNYMI:
· kierowanie samochodami specjalnymi/ciężarowymi przeznaczonymi do letniego i zimowego utrzymania dróg na terenie Gdyni,
· czynności porządkowe, kontrolne i zdawczo odbiorcze względem użytkowanego pojazdu,
· prowadzenie kart drogowych, ;tankowanie pojazdów,
· przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych sprzętu,
· nadzór nad załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
· rzetelne wykonywanie czynności zleconych przez przełożonego,
· zgłaszanie ewentualnych usterek, które mogą powodować utrudnienia w pracy,
· prowadzenie instruktażu dla innych pracowników oraz kierowców współpracujących w zakresie problematyki użytkowania pojazdów specjalnych.
 
OFERUJEMY:
· stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
· pensję zawsze na czas i premię miesięczną
· dodatek stażowy
· dofinansowanie do wypoczynku oraz wydarzeń kulturowych
· atrakcyjne warunki dodatkowego ubezpieczenia na życie oraz prywatnej opieki medycznej
· niezbędne narzędzia pracy
· bezpieczny i bezpłatny parking

NASZE WYMAGANIA:
· wykształcenie  zawodowe ( mile widziane średnie)
·  prawo jazdy kat.C, i aktualne świadectwo kwalifikacji zawodowej
·  min. 1 rok doświadczenia jako kierowca samochodu ciężarowego/ specjalnego  w zakładach pracy wykonujących usługi transportowe, logistyczne lub związane z wykonywaniem usług odśnieżania / zamiatania dróg
· bardzo dobra znajomość topografii Gdyni ,
· obywatelstwo polskie
· umiejętność pracy w zespole,
· nieposzlakowana opinia
· rzetelność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
·  gotowość do pracy w systemie zmianowym,
 
MILE WIDZIANE
- uprawnienia  WNO
- badania wysokościowe pow. 3 metrów
 
 
ZŁÓŻ ŻYCIORYS ZAWODOWY (CV) i OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA EMAIL: m.janczak@zdiz.gdynia.pl   Z DOPISKIEM „KIEROWCA”
 
 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji prowadzonej przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni na stanowisko: kierowca
 
Część informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) pozyskiwanych w procesie rekrutacji jest Zarząd Dróg i Zieleni,  81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO oraz ustaw: Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn.zm., o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. z późn. zm;
4) po zakończonej rekrutacji (maks. w ciągu 6 miesięcy) Pani/Pana dane osobowe będą Pani/Panu zwrócone lub zniszczone;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa (art. 221 Kodeksu Pracy i ustawa o pracowniach samorządowych), a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 
 
Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.zdiz.gdynia.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Felon
Wprowadził informację: Mariola Janczak
Ostatnio zmodyfikował: Mariola Janczak
Data wytworzenia informacji: 21.10.2021
Data udostępnienia informacji: 21.10.2021
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.11.2021 08:20 Aktualizacja treści Mariola Janczak
21.10.2021 13:20 Aktualizacja treści Mariola Janczak
15.07.2021 10:34 Aktualizacja treści Mariola Janczak
13.07.2021 10:58 Aktualizacja treści Mariola Janczak
13.07.2021 10:52 Dodanie informacji Mariola Janczak
28.05.2021 13:19 Aktualizacja treści Mariola Janczak