DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W GDYNI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:  specjalista ds. organizacji imprez  


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
1. Stanowisko pracy – specjalista ds. organizacji imprez
2. Wymiar etatu - 1/2 etatu
3. Wymagania niezbędne, które powinna spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:
a)      Wykształcenie – wyższe lub średnie,
b)      min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z upowszechnianiem kultury,
c)      praktyczna znajomość zagadnień z zakresu marketingu i promocji,
d)      doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych,
e)      bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu social mediów,
f)       znajomości j. angielskiego na poziomie min. B1,
g)      umiejętność redagowania tekstów informacyjno-promocyjnych,
h)      umiejętność koordynacji działań promujących wydarzenia w social mediach,
i)        kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy w zespole,
j)        łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
k)      umiejętność pracy pod presją czasu przy kilku projektach jednocześnie i przy zmieniających się warunkach zewnętrznych,
l)        terminowość, odpowiedzialność, samodzielność i dbałość o szczegóły,
m)    wysoka kultura osobista,
n)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
o)      niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
p)      nieposzlakowana opinia.
4. Wymagania dodatkowe:
a)      wykształcenie o kierunku: Public Relations, nowe media, dziennikarstwo,
b)      doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z animacją kultury w dziedzinie muzyki,
c)      doświadczenie w organizacji festiwali/konkursów muzycznych,
d)      umiejętność samodzielnego wykonywania prostych prac graficznych (np. w Canvie)
e)      prawo jazdy kat. B.
5. Podstawowy zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)      udział w realizacji międzynarodowych, krajowych i regionalnych festiwali muzycznych organizowanych przez MDK w Gdyni,
b)      opracowywanie harmonogramu wydarzeń oraz jego realizacja,
c)      przygotowanie informacji przeznaczonych do publikacji na fanpage’u i stronach: Gdynia OPEN, MDK
d)      pozyskiwanie uczestników i partnerów / sponsorów dla realizowanych wydarzeń,
e)      wykonywanie czynności związanych z działalnością statutową MDK,
 
5. Wymagane dokumenty:
a)      curriculum vitae z przebiegiem pracy oraz list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,
b)      kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
c)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, umiejętności,
d)      oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e)      oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
7. Sposób składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Młodzieżowy Dom Kultury z siedzibą w Gdyni przy ulicy Grabowo 2 w celu i zakresie niezbędnym w procesie aktualnej rekrutacji na stanowisko:” specjalista ds. organizacji imprez”.
8. Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w terminie do 30 września 2023 r.
- Osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni, ul. Grabowo 2, w dniach poniedziałek – piątek w godz. 9.00-14.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko specjalista ds. organizacji imprez” lub na adres e-mail: cv@mdk.gdynia.pl.
 
Dyrektor zastrzega sobie prawo do skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Aplikacje niekompletne lub dostarczone do MDK po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Elżbieta Cupiał
Wprowadził informację: Mirosława Okroj
Ostatnio zmodyfikował: Mirosława Okroj
Data wytworzenia informacji: 19.09.2023
Data udostępnienia informacji: 19.09.2023
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2023 12:29 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
25.08.2023 10:26 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
21.08.2023 09:06 Zmiana załącznika Mirosława Okroj
21.08.2023 09:01 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
21.08.2023 09:00 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
21.08.2023 08:57 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
03.01.2023 15:38 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
03.01.2023 15:37 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
03.01.2023 15:36 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
09.03.2022 11:02 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
09.03.2022 10:57 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
09.03.2022 10:55 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
09.03.2022 10:54 Dodanie informacji Mirosława Okroj
09.03.2022 10:54 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
22.02.2022 15:43 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
22.02.2022 15:28 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
05.01.2022 09:54 Aktualizacja treści Mirosława Okroj
04.01.2022 15:25 Aktualizacja treści Mirosława Okroj