Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
 
PNL.6826.8.2018.RP                                                                          Gdynia, 10 maja 2019 r.

 

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji

Prezydent Miasta Gdyni informuje, że w dniu 10 maja 2019 r. wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. 3 Maja 27-31.

Strony mogą zapoznać się z wydaną decyzją codziennie w godzinach 8:00 – 15:00 w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Referacie Gospodarki Lokalami, pokój nr 431 w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54. Odpis decyzji może zostać udostępniony stronie postępowania w terminie trzech dni od dnia złożenia wniosku o wydanie odpisu.
 
Obwieszczenie niniejsze umieszcza się na okres 28 dni na tablicy informacyjnej znajdującej się na IV piętrze przy pokoju 431 w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 oraz na stronie internetowej Urzędu
https://www.gdynia.pl/bip/3-maja-27-31,7939/decyzja-umorzenie,537433
 
Decyzję uważa się za doręczoną po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło obwieszczenie o jej wydaniu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Renata Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Renata Plichta
Data wytworzenia informacji: 10.05.2019
Data udostępnienia informacji: 10.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 10.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
10.05.2019 12:13 Aktualizacja treści Renata Plichta
10.05.2019 12:04 Aktualizacja treści Renata Plichta
10.05.2019 12:03 Aktualizacja treści Renata Plichta
10.05.2019 11:23 Dodanie informacji Renata Plichta