Maj 2023

Data Imię i nazwisko radnego Typ wystąpienia Odpowiedź  
31.05.2023 Stolarczyk Paweł Interpelacja w sprawie zamontowania progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Grabowo i Komandorskiej Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania progów zwalniających przy skrzyżowaniu ulic Grabowo i Komandorskiej
Załączniki:
metryczka
31.05.2023 Stolarczyk Paweł Interpelacja w sprawie zamontowania lustra przy ulicy Widnej Odpowiedź na interpelację w sprawie zamontowania lustra przy ulicy Widnej
Załączniki:
metryczka
31.05.2023 Stolarczyk Paweł Interpelacja w sprawie rezygnacji z wytyczenia bus-pasa po przebudowie ulicy Chwarznieńskiej Odpowiedź na interpelację w sprawie rezygnacji z wytyczenia bus-pasa po przebudowie ulicy Chwarznieńskiej
Załączniki:
metryczka
30.05.2023 Dudziński Marek Interpelacja w sprawie Estakady Kwiatkowskiego Odpowiedź na interpelację w sprawie Estakady Kwiatkowskiego
Załączniki:
Załącznik nr 1
metryczka
30.05.2023 Dudziński Marek Interpelacja w sprawie Agencji Rozwoju Gdyni Pismo informujące o konieczności przedłużenia odpowiedzi na interpelację
Załączniki:
metryczka
30.05.2023 Dudziński Marek Interpelacja w sprawie szkoły sportowej SP 14 Odpowiedź na interpelację w sprawie szkoły sportowej SP 14
Załączniki:
Załącznik nr 1
metryczka
30.05.2023 Dudziński Marek Interpelacja w sprawie sytuacji w gdyńskich przedszkolach Odpowiedź na interpelację w sprawie sytuacji w gdyńskich przedszkolach
Załączniki:
Załączniki do odpowiedzi na interpelację
metryczka
30.05.2023 Dudziński Marek Interpelacja w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odpowiedź na interpelację w sprawie obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
metryczka
26.05.2023 Dudziński Marek Interpelacja w sprawie zmian w programie polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 - 2023 Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian w programie polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni. Kontynuacja na lata 2021 - 2023
Załączniki:
metryczka
18.05.2023 Trojanowicz Ireneusz Interpelacja w sprawie zmian na obszarze 47 UM/U (teren Mariny i budynków użytkowanych przez kluby żeglarskie i PZŻ) Odpowiedź na interpelację w sprawie zmian na obszarze 47 UM/U (teren Mariny i budynków użytkowanych przez kluby żeglarskie i PZŻ)
Załączniki:
metryczka
18.05.2023 Trojanowicz Ireneusz Interpelacja w sprawie otwarcia ulicy Anyżowej Odpowiedź na interpelację w sprawie otwarcia ulicy Anyżowej
Załączniki:
metryczka
16.05.2023 Król Mirosława Interpelacja w sprawie terenu po byłym Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej 46 Odpowiedź na interpelację w sprawie terenu po byłym Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej 46
Załączniki:
metryczka
15.05.2023 Szemiot Tadeusz Interpelacja w sprawie użyczania miejskich obiektów Odpowiedź na interpelację w sprawie użyczania miejskich obiektów
Załączniki:
Załącznik nr 1
metryczka
12.05.2023 Król Mirosława Interpelacja w sprawie dewastacji Parku Centralnego w Gdyni Odpowiedź na interpelację w sprawie dewastacji Parku Centralnego w Gdyni
Załączniki:
metryczka
12.05.2023 Król Mirosława Interpelacja w sprawie raportowania ESG Odpowiedź na interpelację w sprawie raportowania ESG
Załączniki:
metryczka
09.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie obsługi prawnej związanej z lotniskiem Odpowiedź na interpelację w sprawie obsługi prawnej związanej z lotniskiem
Załączniki:
metryczka
09.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie inwestycji przy ulicy Zbożowej Odpowiedź na interpelację w sprawie inwestycji przy ulicy Zbożowej
Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
metryczka
09.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie wypadków w gdyńskich szkołach Odpowiedź na interpelację w sprawie wypadków w gdyńskich szkołach
Załączniki:
metryczka
09.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 29.12.2022r., dotyczącą budynku przy ul. Opata Hackiego Odpowiedź na interpelację w sprawie odpowiedzi na interpelację z dnia 29.12.2022r., dotyczącą budynku przy ul. Opata Hackiego
Załączniki:
metryczka
09.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie odpadów komunalnych Odpowiedź na interpelację w sprawie odpadów komunalnych
Załączniki:
metryczka
09.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie komunikacji zbiorowej Odpowiedź na interpelację w sprawie komunikacji zbiorowej
Załączniki:
Załącznik nr 1
metryczka
09.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie bakterii w systemie wodociągów PEWIK Odpowiedź na interpelację w sprawie bakterii w systemie wodociągów PEWIK
Załączniki:
metryczka
09.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie szczepionek przeciw wirusowi HPV Odpowiedź na interpelację w sprawie szczepionek przeciw wirusowi HPV
Załączniki:
metryczka
08.05.2023 Dudziński Marek Interpelacja w sprawie likwidacji jednej z grup sześciolatków w semestrze 2023/2024 w Przedszkolu nr 21 Demptusiowo Odpowiedź na interpelację w sprawie likwidacji jednej z grup sześciolatków w semestrze 2023/2024 w Przedszkolu nr 21 Demptusiowo
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Trojanowicz Ireneusz Interpelacja w sprawie frekwencji i liczby kandydatów do rad dzielnic w kilku poprzednich wyborach Odpowiedź na interpelację w sprawie frekwencji i liczby kandydatów do rad dzielnic w kilku poprzednich wyborach
Załączniki:
Załącznik nr 1
metryczka
04.05.2023 Trojanowicz Ireneusz Interpelacja w sprawie działań Centrum Usług dla Szkół i Przedszkoli Odpowiedź na interpelację w sprawie działań Centrum Usług dla Szkół i Przedszkoli
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Trojanowicz Ireneusz Interpelacja w sprawie kosztów i powodów przebudowy miejskiej strony www Odpowiedź na interpelację w sprawie kosztów i powodów przebudowy miejskiej strony www
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie działalności informacyjnej Odpowiedź na interpelację w sprawie działalności informacyjnej
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie ekspertyz i opinii prawnych Odpowiedź na interpelację w sprawie ekspertyz i opinii prawnych
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie monitoringu prasy, Internetu i TV na tematy gdyńskie Odpowiedź na interpelację w sprawie monitoringu prasy, Internetu i TV na tematy gdyńskie
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie Węzła Karwiny Odpowiedź na interpelację w sprawie Węzła Karwiny
Załączniki:
Uzupełnienie do odpowiedzi na interpelację
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej Odpowiedź na interpelację w sprawie rozbudowy ulicy Chwarznieńskiej
Załączniki:
Załącznik nr 1
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie Urban Lab Odpowiedź na interpelację w sprawie Urban Lab
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie remontu Daru Pomorza Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu Daru Pomorza
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie działalności Pełnomocników Prezydenta Miasta Odpowiedź na interpelację w sprawie działalności Pełnomocników Prezydenta Miasta
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie badania sprawozdania finansowego miasta Odpowiedź na interpelację w sprawie badania sprawozdania finansowego miasta
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie estetyzacji miasta Odpowiedź na interpelację w sprawie estetyzacji miasta
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie opracowania strategii rozwoju elektromobilności Odpowiedź na interpelację w sprawie opracowania strategii rozwoju elektromobilności
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie organizacji konferencji i spotkań Odpowiedź na interpelację w sprawie organizacji konferencji i spotkań
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie polityki komunikacji wewnętrznej Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych Odpowiedź na interpelację w sprawie polityki komunikacji wewnętrznej Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie rozwoju jakości życia w mieście Odpowiedź na interpelację w sprawie rozwoju jakości życia w mieście
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie usług doradczych i konsultacji ds. osób z niepełnosprawnościami Odpowiedź na interpelację w sprawie usług doradczych i konsultacji ds. osób z niepełnosprawnościami
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie wspomagania mieszkańców w realizacji działań proekologicznych Odpowiedź na interpelację w sprawie wspomagania mieszkańców w realizacji działań proekologicznych
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie zadania pod tytułem We make it transition Odpowiedź na interpelację w sprawie zadania pod tytułem We make it transition
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Gdyni Odpowiedź na interpelację w sprawie aktualizacji Strategii rozwoju Gdyni
Załączniki:
metryczka
04.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie badania opinii Mieszkańców Gdyni dotyczących najważniejszych aspektów życia w mieście Odpowiedź na interpelację w sprawie badania opinii Mieszkańców Gdyni dotyczących najważniejszych aspektów życia w mieście
Załączniki:
metryczka
02.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie promocji w telewizji i radiu Odpowiedź na interpelację w sprawie promocji w telewizji i radiu
Załączniki:
metryczka
02.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie Laboratorium Innowacji Społecznych Odpowiedź na interpelację w sprawie Laboratorium Innowacji Społecznych
Załączniki:
metryczka
02.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie Muzeum Emigracji Odpowiedź na interpelację w sprawie Muzeum Emigracji
Załączniki:
Załącznik nr 1
metryczka
02.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie Gdyńskiego Centrum Kultury Odpowiedź na interpelację w sprawie Gdyńskiego Centrum Kultury
Załączniki:
Załącznik nr 1
metryczka
02.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie Gdyńskiego Centrum Filmowego Odpowiedź na interpelację w sprawie Gdyńskiego Centrum Filmowego
Załączniki:
metryczka
02.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie Mecenatu kultury Odpowiedź na interpelację w sprawie Mecenatu kultury
Załączniki:
metryczka
02.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie hali sportowej Gdynia Arena Odpowiedź na interpelację w sprawie hali sportowej Gdynia Arena
Załączniki:
metryczka
02.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie mapy akustycznej Odpowiedź na interpelację w sprawie mapy akustycznej
Załączniki:
metryczka
02.05.2023 Bełbot Marcin Interpelacja w sprawie przebudowy dróg na odcinku od Dąbrowy do Karwin I Odpowiedź na interpelację w sprawie przebudowy dróg na odcinku od Dąbrowy do Karwin I
Załączniki:
metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Słupska
Wprowadził informację: Anna Sierakowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Sierakowska
Data wytworzenia informacji: 04.05.2023
Data udostępnienia informacji: 04.05.2023
Ostatnia aktualizacja: 13.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.07.2023 15:53 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.06.2023 15:46 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.06.2023 15:43 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 15:53 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 15:52 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 15:52 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 15:49 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 15:11 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 14:45 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 12:22 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 12:20 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 12:11 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 12:08 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 11:59 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 09:58 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
14.06.2023 09:25 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
13.06.2023 14:05 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
13.06.2023 13:34 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
13.06.2023 13:30 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
12.06.2023 12:41 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
12.06.2023 12:34 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
07.06.2023 15:47 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
07.06.2023 15:35 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
07.06.2023 15:34 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
07.06.2023 15:33 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
07.06.2023 15:32 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
07.06.2023 15:29 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.06.2023 09:37 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.06.2023 09:36 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.06.2023 09:32 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
02.06.2023 15:24 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
01.06.2023 16:08 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
01.06.2023 15:15 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
31.05.2023 09:24 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
31.05.2023 09:01 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
31.05.2023 09:00 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
30.05.2023 13:23 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
30.05.2023 12:05 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
30.05.2023 11:59 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 11:54 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 11:53 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 11:39 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 11:27 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 11:09 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 10:48 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 10:48 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 10:28 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 09:44 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
29.05.2023 09:05 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
26.05.2023 09:46 Aktualizacja treści Aneta Domagała
24.05.2023 12:57 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
24.05.2023 12:52 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
24.05.2023 12:05 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
24.05.2023 11:51 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
24.05.2023 11:08 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
24.05.2023 09:49 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
23.05.2023 16:48 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
23.05.2023 16:38 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
23.05.2023 16:37 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
23.05.2023 16:25 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
23.05.2023 16:12 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
23.05.2023 16:00 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
22.05.2023 10:19 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
19.05.2023 14:59 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
19.05.2023 14:17 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
19.05.2023 13:56 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
19.05.2023 13:44 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
19.05.2023 13:26 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
19.05.2023 13:25 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
19.05.2023 11:17 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
19.05.2023 10:23 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
19.05.2023 09:58 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 15:55 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 15:54 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 15:41 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 15:25 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 15:18 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 14:55 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 14:37 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 14:33 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 14:26 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 14:13 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 14:09 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 14:07 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 12:57 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 12:45 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 12:26 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 11:39 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
18.05.2023 11:30 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
17.05.2023 13:42 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
17.05.2023 12:50 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
17.05.2023 12:40 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
17.05.2023 09:46 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
17.05.2023 09:05 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
17.05.2023 08:49 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 15:51 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 15:45 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 15:43 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 15:29 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 15:07 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 13:58 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 13:33 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 13:31 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 13:11 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 12:19 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
16.05.2023 11:18 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
12.05.2023 10:16 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
12.05.2023 10:06 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
12.05.2023 10:04 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
12.05.2023 09:32 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
12.05.2023 09:18 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
12.05.2023 09:07 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
11.05.2023 15:45 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
11.05.2023 15:42 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
11.05.2023 15:41 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
11.05.2023 15:32 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
11.05.2023 15:00 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 15:51 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 15:51 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 15:50 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 15:49 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 15:41 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 15:40 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 15:36 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 15:32 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 14:50 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 14:37 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 14:29 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 14:23 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 14:22 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 13:50 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 13:41 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 13:35 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 13:14 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 13:03 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 12:58 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 12:31 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 12:17 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 11:25 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 09:53 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 09:40 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 09:13 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
05.05.2023 09:10 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
04.05.2023 15:50 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
04.05.2023 15:48 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
04.05.2023 15:34 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
04.05.2023 15:08 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
04.05.2023 14:59 Aktualizacja treści Anna Sierakowska
04.05.2023 14:53 Aktualizacja treści Anna Sierakowska