Umowa na świadczenie usług zaufania polegajacych na wydawaniu kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni.

Numer umowy KK/4/SO/1-W/2023
Data podpisania 16.01.2023
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług zaufania polegajacych na wydawaniu kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni - podpisy elektroniczne.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdynia
Wykonawca: Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Wartość zamówienia: 29 000 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Marta Ziółkowska
Nr telefonu: 58 668-81-85
E-mail: m.ziolkowska@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Rosochacka
E-mail: d.rosochacka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Organizacyjny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Marta Ziółkowska
Data wytworzenia informacji: 17.02.2023
Data udostępnienia informacji: 17.02.2023