Wykonanie tablicy na cmentarz przy ul. Witomińskiej

Numer umowy KK/1367/PZ/7-W/2023
Data podpisania 08.05.2023
Przedmiot zamówienia: Wykonanie jednej tablicy upamiętniającej uczestników walk o Niepodległość pochowanych na cmentarzu przy ul. Witomińskiej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni - Urząd Miasta Gdyni
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni
Wykonawca: Tomasz Rose 'Zakład Grawerski', ul. Śląska 36 lok. nr 3, 81-319 Gdynia
Wartość zamówienia: 1512,90 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Limańska-Michalska
Nr telefonu: 58 668-83-30
E-mail: dziedzictwo@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Stępa
Wprowadził informację: Alina Limańska - Michalska
Data wytworzenia informacji: 13.06.2023
Data udostępnienia informacji: 13.06.2023