Program działań kulturalnych i projektowych z zakresu sztuki oraz estetyki przestrzeni miejskiej

Numer umowy KK/47/PD/4-W/2023-KOR-1
Data podpisania 01.02.2023
Przedmiot zamówienia: Program działań kulturalnych i projektowych z zakresu sztuki oraz estetyki przestrzeni miejskiej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Traffic Design
Wartość zamówienia: 160 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Wagner
Nr telefonu: 58 527-49-06
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Natalia Spychalska
Data wytworzenia informacji: 01.02.2023
Data udostępnienia informacji: 03.02.2023