Dofinansowanie warsztatów muzycznych z Marcinem Pospieszalskim i muzykami ŚDM Polska Lizbona, które odbędą się 9-10 grudnia 2023 r.

Numer umowy KK/3313/PD/193-W/2023
Data podpisania 24.11.2023
Przedmiot zamówienia: Dofinansowanie warsztatów muzycznych z Marcinem Pospieszalskim i muzykami ŚDM Polska Lizbona, które odbędą się 9-10 grudnia 2023 r. w Katolickiej Szkole Podstawowej Gdyni oraz w kościele pw. Św. Antoniego w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie „Katolickie Centrum Kultury w Gdyni Małym Kacku”
Wartość zamówienia: 5000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maja Wagner
Nr telefonu: 58 527-37-40
E-mail: wydz.kultury@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maja Wagner
Wprowadził informację: Agnieszka Hajder
Data wytworzenia informacji: 28.11.2023
Data udostępnienia informacji: 28.11.2023