wykonanie kubków z logo Gdyni

Numer umowy KK/430/MM/5-W/2023
Data podpisania 30.01.2023
Przedmiot zamówienia: wykonanie kubków z logo Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Mariusz Kiedrowicz GOSTARMEDIA
Wartość zamówienia: 31 976 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Fijałkowska
Nr telefonu: 58 668-25-44
E-mail: promocja@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Aleksandra Fijałkowska
Data wytworzenia informacji: 30.01.2023
Data udostępnienia informacji: 30.01.2023