Udzielanie informacji na lotnisku

Numer umowy KK/625/MM/17-W/2023
Data podpisania 08.02.2023
Przedmiot zamówienia: Udzielanie informacji na lotnisku
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Stowarzyszenie Gdańska Organizacja Turystyczna
Wartość zamówienia: 12300 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Krasińska
Nr telefonu: 58 668-25-36
E-mail: turystyka@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości UM

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Kosakowska
Wprowadził informację: Estera Grubert
Data wytworzenia informacji: 29.02.2024
Data udostępnienia informacji: 29.02.2024