Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Orląt Lwowskich w Gdyni”

Numer umowy KK/1517/UI/136-W/2023
Data podpisania 10.05.2023
Przedmiot zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa oświetlenia ulicy Orląt Lwowskich w Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Piotr Karbowski oraz Michał Długoński, działający wspólnie w ramach spółki cywilnej pod nazwą ELEN s.c. Karbowski Długoński, z siedzibą przy ul. Sobieskiego 292C w Wejherowie, NIP 5882332993, REGON 220895357
Wartość zamówienia: 14 268,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kinga Jankowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 19.05.2023
Data udostępnienia informacji: 19.05.2023