Usługa cateringowa w ramach działań lokalnych - równoważenie transportu miejskiego

Numer umowy KK/845/UI/108-W/2023
Data podpisania 06.03.2023
Przedmiot zamówienia: Usługa cateringowa w ramach działań lokalnych podejmowanych w zakresie równoważenia transportu miejskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MJ Sp. z o.o., ul. Świętojańska 30, 81-372 Gdynia
Wartość zamówienia: 6 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Karolina Marszałkowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 09.06.2023
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023