Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy na terenie Miasta Gdyni

Numer umowy KK/592/UI/85-W/2023
Data podpisania 10.03.2023
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych pn.: „Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy na terenie Miasta Gdyni”
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ELGRUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, 81-571 Gdynia, ul. Starochwaszczyńska 64, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000810948, NIP 9581704893, REGO
Wartość zamówienia: 2 990 990,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alina Liwerska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Ostatnio zmodyfikował: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 22.03.2023
Data udostępnienia informacji: 22.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2023 08:38 Aktualizacja treści Kornelia Kunc