Świadczenie usług doradczych i wsparcia w zakresie projektowania przestrzeni miejskiej, zgodnie z zasadami równoważenia transportu miejskiego w Gdyni

Numer umowy KK/1229/UI/126-W/2023
Data podpisania 05.04.2023
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług doradczych i wsparcia w zakresie projektowania przestrzeni miejskiej, zgodnie z zasadami równoważenia transportu miejskiego w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Świrskiego 21B/9, 80-180 Gdańsk, działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000947713, REGON 521018318, NIP 5833443698.
Wartość zamówienia: 150 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Arkadiusz Trzeciak
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 05.04.2023
Data udostępnienia informacji: 05.04.2023