Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni

Numer umowy KK/909/UI/110-W/2023
Data podpisania 20.03.2023
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z siedzibą w Gdyni (81-061), przy  ul. Hutniczej 35
Wartość zamówienia: 53 971 117,13 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 21.03.2023
Data udostępnienia informacji: 21.03.2023