Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej w Gdyni

Numer umowy KK/409/UI/33-W/2023
Data podpisania 14.04.2023
Przedmiot zamówienia: „Utworzenie Węzła Integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny” – rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, działająca w imieniu własnym oraz, na mocy upoważnienia, w imieniu i na rzecz
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Wykonawca: WPRD GRAVEL Sp. z o.o.  z siedzibą w Gdańsku (80-560) przy ul. Żaglowej 2 oraz ELGRUNT Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-571) przy ul. Starochwaszczyńskiej 74, działające jako konsorcjum
Wartość zamówienia: 24 945 446,71 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marlena Lewicka
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 26.04.2023
Data udostępnienia informacji: 26.04.2023