Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej - szafa LWT Hodowlana - Chwarznieńska – sieć tristar

Numer umowy KK/2708/UI/191-W/2023
Data podpisania 13.11.2023
Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: szafa LWT Hodowlana - Chwarznieńska – sieć tristar.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna
Wartość zamówienia: 791,66 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Speyer
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 20.11.2023
Data udostępnienia informacji: 20.11.2023