Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Nowowiczlińskiej i Wiczlińskiej.

Numer umowy KK/310/UI/129-W/2023
Data podpisania 25.04.2023
Przedmiot zamówienia: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Nowowiczlińskiej i Wiczlińskiej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Wartość zamówienia: 411,67
Osoba upoważniona do kontaktów: Ewa Jędrzejewska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 19.05.2023
Data udostępnienia informacji: 19.05.2023