Przebudowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni

Numer umowy KK/1102/UI/122-W/2023
Data podpisania 16.11.2023
Przedmiot zamówienia: Przebudowa ul. Admirała Józefa Unruga na odcinku od Estakady E. Kwiatkowskiego do skrzyżowania z ul. Bosmańską w Gdyni.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)    wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, dyspozycjami wykonania robót budowlanych oraz z uwzględnieniem dyspozycji umowy,
2) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia.
Zamówienie jest dofinansowane z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków
Wartość zamówienia: 30.906.019,51 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Jadwiga Marosz
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłskudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 20.11.2023
Data udostępnienia informacji: 20.11.2023