Przebudowa sieci elektroenergetycznej – usunięcie kolizji.

Numer umowy KK/1218/UI/124-W/2023
Data podpisania 12.05.2023
Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci elektroenergetycznej – usunięcie kolizji.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna, 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Wartość zamówienia: 30 332,69 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Elżbieta Guzińska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 19.05.2023
Data udostępnienia informacji: 19.05.2023