Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Numer umowy KK/1610/UI/140-W/2023
Data podpisania 25.05.2023
Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci elektroenergetycznej – usunięcie kolizji w ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego: Rozbudowy ulicy Wiczlińskiej na odcinku od stacji gazowej „Wiczlino” do SP 37 w Gdyni.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna
Wartość zamówienia: 5 633,40 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wojna
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 31.05.2023
Data udostępnienia informacji: 31.05.2023