obsługa wypożyczalni miejskiej floty rowerów towarowych

Numer umowy KK/404/UI/29-W/2023
Data podpisania 07.03.2023
Przedmiot zamówienia: obsługa wypożyczalni miejskiej floty rowerów towarowych, funkcjonującej w ramach kontynuacji projektów unijnych COBIUM oraz CityChangerCargoBike, oraz obsługi i zagospodarowania figur przestrzennych w kształcie ryb w przestrzeni miejskiej w ramach równoważenia transportu miejskiego w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni – Gdynią z siedzibą przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, NIP 5862312326, Regon 191675557
Wykonawca: Anna Jaremko
Wartość zamówienia: 15 000 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Inwestycji, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235
Uwagi: 1.      Wysokość wynagrodzenia brutto, zostanie obliczona na podstawie stawek godzinowych brutto;
2.      Maksymalna wartość umowy nie przekroczy kwoty brutto: 15 000,00 zł;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 27.03.2023
Data udostępnienia informacji: 27.03.2023