Nadzór autorski - budowa boisk sportowych przy SP nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni

Numer umowy KK/1019/UI/119-W/2023
Data podpisania 21.03.2023
Przedmiot zamówienia: Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót dla zadania pn.: "Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Mieczysław Tkaczyk, prowadzący działaność gosp. pod firmą INDOM Mieczysław Tkaczyk, ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino
Wartość zamówienia: 9 225,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Lidia Wojtasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 24.03.2023
Data udostępnienia informacji: 24.03.2023