Koncepcja i organizacja akcji promującej ruch rowerowy w Gdyni, organizacja wystawy rowerów w przestrzeni miejskiej

Numer umowy KK/2537/UI/185-W/2023
Data podpisania 11.09.2023
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi polegającej na  przygotowaniu koncepcji i organizacji akcji promującej ruch rowerowy w Gdyni, obejmującej organizację wystawy rowerów w przestrzeni miejskiej w celu promocji ruchu rowerowego w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Tomasz Konkol, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Konkol PROMOTION PL, ul. Orłowska 61/2, 81-524 Gdynia
Wartość zamówienia: 29 999,70 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 19.09.2023
Data udostępnienia informacji: 19.09.2023