Ekspert w zakresie miejskiej logistyki towarów

Numer umowy KK/380/UI/21-W/2023
Data podpisania 16.02.2023
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu roli eksperta w zakresie miejskiej logistyki towarów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów nisko i zeroemisyjnych, w ramach równoważenia transportu miejskiego
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Daniel Kaszubowski
Wartość zamówienia: 20 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Pawłowska
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 14.03.2023
Data udostępnienia informacji: 14.03.2023