Budowa ul. Mosiężnej, Cynkowej i Magnezjowej w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Numer umowy KK/283/UI/15-W/2023
Data podpisania 06.03.2023
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa ul. Mosiężnej, Cynkowej i Magnezjowej w Gdyni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ELGRUNT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdyni, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000810948, NIP 9581704893, REGON 384752350.
Wartość zamówienia: 6 595 958,38 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Wojna
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Kornelia Kunc
Data wytworzenia informacji: 22.03.2023
Data udostępnienia informacji: 22.03.2023