Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni

Numer umowy KK/790/UI/103-W/2023
Data podpisania 21.03.2023
Przedmiot zamówienia: Budowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 33 ul. Godebskiego 8 w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: ELSIK Sp. z o.o. z siedzibą w Żukowie (83-330), ul. Kościerska 8F
Wartość zamówienia: 1 499 370,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Lidia Wojtasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, al. Piłsudskiego 52/54, 81-392 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 22.03.2023
Data udostępnienia informacji: 22.03.2023