Wykonanie usług geodezyjnych w roku 2023 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni część 1 - północ

Numer umowy KK/109/PN/9-W/2023
Data podpisania 30.01.2023
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych w roku 2023 na potrzeby Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta Gdyni część 1 - pólnoc.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca: Zakład Usług Geodezyjno - Projektowych "NADIR" Sp. z o.o., ul. Rynek 2, 83-340 Sierakowice
Wartość zamówienia: 196 185,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Paulina Grześ
Nr telefonu: 58 668-88-73
E-mail: przetargipn@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Paulina Grześ
Data wytworzenia informacji: 30.01.2023
Data udostępnienia informacji: 30.01.2023