UMOWA NA USŁUGĘ: PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ BUDŻETU MIASTA GDYNI I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Numer umowy KK/566/KK/25-W/2023
Data podpisania 25.01.2023
Przedmiot zamówienia: UMOWA NA USŁUGĘ: PROWADZENIE OBSŁUGI BANKOWEJ
BUDŻETU MIASTA GDYNI I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
MIASTA ORAZ UDZIELENIE KREDYTU W RACHUNKU BIEŻĄCYM
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
NIP: 586-31-23-26
Wykonawca: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15,
02-515 Warszawa NIP: 525-000-77-38
Wartość zamówienia: Cena - opłata ryczałtowa za obsługę bankową 5.400,00 zł; Współczynnik do oprocentowania środków na rachunkach bankowych 0,24; Marża do oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym 0,60
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Kosecka
Nr telefonu: 58 668-86-31
E-mail: wydz.ksiegowosci@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Siedziba Wydziału Finansowego Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pokój 127

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Małgorzata Kraśniak
Wprowadził informację: Małgorzata Kraśniak
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Kraśniak
Data wytworzenia informacji: 25.01.2023
Data udostępnienia informacji: 20.02.2023
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.02.2023 13:39 Aktualizacja treści Małgorzata Kraśniak
20.02.2023 13:02 Aktualizacja treści Małgorzata Kraśniak
20.02.2023 13:02 Dodanie informacji Małgorzata Kraśniak