Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Numer umowy KK/206/MB/33-W/2023
Data podpisania 27.01.2023
Przedmiot zamówienia: Dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Gdyni wraz z zagospodarowaniem terenu, infranstrukturą techniczną i przebudową istniejącego budynku szkoły do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - realizacja zadania w ramach grantu zwiazanego z realizacją projektu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i Politechniki Gdańskiej "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględniniem potrzeb uczniów oraz otoczenia."
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
81-382 Gdynia
Wykonawca: XEMAR sp. z o.o.
ul. Hiacyntowa 3
81-198 Kosakowo
Wartość zamówienia: 1 499 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Agata Hermann
Nr telefonu: 58 668-23-00
E-mail: wydz.budynkow@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w pokoju 202 Wydziału Budynków Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agata Hermann
Wprowadził informację: Anna Zianowicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zianowicz
Data wytworzenia informacji: 30.01.2023
Data udostępnienia informacji: 30.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 30.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.01.2023 14:18 Aktualizacja treści Anna Zianowicz
30.01.2023 14:16 Dodanie informacji Anna Zianowicz