Zakup szaf, krzeseł oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych dla UMG

Numer umowy KK/433/SA/58-W/2023
Data podpisania 24.01.2023
Przedmiot zamówienia: Zakup szaf, krzeseł oraz wyposażenia pomieszczeń biurowych dla UMG
Zamawiający:
GMINA MIASTA GDYNI - GDYNIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: Drzewiarz - BIS Sp. z .o.o
ul. Kardynała Wyszynskiego 46a
87 - 600 Lipno
Wartość zamówienia: 90 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aneta Łabądź
Nr telefonu: 58 668-86-70
E-mail: a.labadz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 03.02.2023
Data udostępnienia informacji: 03.02.2023