Zakup ręczników dla Urzędu miasta Gdyni

Numer umowy KK/1094/SA/88-W/2023
Data podpisania 21.03.2023
Przedmiot zamówienia: Zakup ręczników dla Urzędu miasta Gdyni
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - GDYNIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: SIMBHP SPOŁKA Z O.O.
Wartość zamówienia: 65 677.45 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 668-86-78
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Kięgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 06.04.2023
Data udostępnienia informacji: 06.04.2023