Zakup artykułów hydraulicznych w latach 2023-2024.

Numer umowy KK/20/SA/4-W/2023
Data podpisania 13.01.2023
Przedmiot zamówienia: Zakup artykułów hydraulicznych na potrzeby UM Gdynia w latach 2023-2024
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: MATDOM Krzysztof Domański
Wartość zamówienia: 61000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 866
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2023
Data udostępnienia informacji: 16.03.2023