Zakup artykułów elektrycznych w latach 2023-2024.

Numer umowy KK/110/SA/45-W/2023
Data podpisania 13.01.2023
Przedmiot zamówienia: Zakup artykułów elektrycznych na potrzeby UM Gdynia w latach 2023-2024.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni.
Wykonawca: Elektrotechnika „MORS” Sp. z o. o.
Wartość zamówienia: 132000,00 zł brutto.
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 866
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2023
Data udostępnienia informacji: 16.03.2023