Zakup art. spożywczych na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2023 roku

Numer umowy KK/11/SA/2-W/2023
Data podpisania 12.01.2023
Przedmiot zamówienia: Artykuły spożywcze
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - GDYNIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: SKLEP SPOŻYWCZY PIOTRUŚ
Wartość zamówienia: 76100,00PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Kiegowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 20.01.2023
Data udostępnienia informacji: 20.01.2023