Wywóz nieczystości stałych w 2023

Numer umowy KK/54/SA/25-w/2023
Data podpisania 13.01.2023
Przedmiot zamówienia: Wywóz nieczystości stałych w 2023
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PRSP "Sanipor" Sp. z o.o.
ul. Sportowa 8
81-300 Gdynia
Wartość zamówienia: 102000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 527-28-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 09.06.2023
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023