Wynajem samochodów

Numer umowy SK/1972/SA/168-w/2022
Data podpisania 15.12.2022
Przedmiot zamówienia: Wynajem samochodów na 2023r
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Fair Car 24 Sp. z o.o.
ul. Piastowska 7
80-332 Gdańsk
Wartość zamówienia: 156200,00 zł
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 527-28-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 09.06.2023
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023