Wykonanie rolet w budynkach UMG

Numer umowy KK/976/SA/81-W/2023
Data podpisania 10.03.2023
Przedmiot zamówienia: Wykonanie rolet wewnętrznych, zewnętrznych, żaluzji okiennych, folii One Vision oraz ich montaż na budynkach Urzędu Miasta Gdyni
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - GDYNIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: Piotr Łazar, ROLETY3MIASTO
Wartość zamówienia: 20 000.00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaśkiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Kięgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 06.04.2023
Data udostępnienia informacji: 06.04.2023