Wykonanie pieczeci na potrzeby pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2023 roku

Numer umowy KK/52/SA/24-W/2023
Data podpisania 17.01.2023
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE PIECZECI
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - GDYNIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: JANUSZ MAZUR P. H. MAJA
Wartość zamówienia: 29 900,00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Dagmara Syjczak
Nr telefonu: 58 668-86-63
E-mail: d.syjczak@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Kiegowości Urzędu Miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 20.01.2023
Data udostępnienia informacji: 20.01.2023