Usługa krawiecka dla Straży Miejskiej w Gdyni

Numer umowy KK/1047/SA/85-w/2023
Data podpisania 21.03.2023
Przedmiot zamówienia: usługa krawiecka dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni-Gdynia-Miasto na Prawach Powiatu
Wykonawca: Studio Krawieckie ul. Morska nr 123 lok 125/1 Gdynia 81-222
Wartość zamówienia: 2000.00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Izabela Wojciechowska
Nr telefonu: 58 058-66-88 wew. 678
E-mail: i.wojciechowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Ksiegowości UMG

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 24.03.2023
Data udostępnienia informacji: 24.03.2023