Usługa introligatorska

Numer umowy KK/1008/SA/83-w/2023
Data podpisania 10.05.2023
Przedmiot zamówienia: Usługa introligatorska
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Pracownia Introligatorsko-Renowacyjna Andrzej Littwitz
ul. K.I.Gałczyńskiego 14
83-330 Żukowo
Wartość zamówienia: 50000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 527-28-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 10.05.2023
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023