Roczny przegląd gwarancyjny

Numer umowy KK/575/SA/63-w/2023
Data podpisania 30.12.2022
Przedmiot zamówienia: Roczny przegląd gwarancyjny samochodu
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PUH "Zdunek" Sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 43/45
80-717 Gdańsk
Wartość zamówienia: 700,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 527-28-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 30.12.2022
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023