Oprawa muzyczna w USC

Numer umowy KK/8/SA/1-W/2023
Data podpisania 16.02.2023
Przedmiot zamówienia: Oprawa muzyczna w czasie uroczystości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni.
Zamawiający: GMINA MIASTA GDYNI - GDYNIA - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wykonawca: Maciej Gałązka
Wartość zamówienia: 2876.00 PLN
Osoba upoważniona do kontaktów: Beata Jaśkiewicz
Nr telefonu: 58 668-86-60
E-mail: b.jaskiewicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: W Wydziale Kięgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 06.04.2023
Data udostępnienia informacji: 06.04.2023