Mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni, Straży Miejskiej w Gdyni W 2023r.

Numer umowy KK/149/SA/51-W/2023
Data podpisania 18.01.2023
Przedmiot zamówienia: Mycie samochodów służbowych Urzędu Miasta Gdyni, Straży Miejskiej w Gdyni W 2023r.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PROCAR Roman Prokopiuk
Wartość zamówienia: 25800.00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: JAROSŁAW WIELEBA,
Nr telefonu: 58 668-86-85
E-mail: j.wieleba@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 23.01.2023
Data udostępnienia informacji: 23.01.2023