Materiały eksploatacyjne do drukarek i maszyn biurowych

Numer umowy KK/903/SA/77-w/2023
Data podpisania 15.03.2023
Przedmiot zamówienia: Materiały eksploatacyjne do drukarek i maszyn biurowych
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: "ADOS" Wiesław Mićko
ul. Pilotów 3
80-460 Gdańsk
Wartość zamówienia: 577459,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 052-72-87 wew. 9
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 15.03.2023
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023