Konserwacja i naprawy systemów przeciwpożarowych

Numer umowy SK/2056/SA/175-w/2022
Data podpisania 28.12.2022
Przedmiot zamówienia: Konserwacja i naprawy systemów przeciwpożarowychw budynkach UM Gdynia w 2023 roku.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: PROVISION Sp. z o. o.
Wartość zamówienia: 30000,00 zł brutto.
Osoba upoważniona do kontaktów: Michał Krupiczowicz
Nr telefonu: 58 485-86-68 wew. 866
E-mail: m.krupiczowicz@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Wydział Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2023
Data udostępnienia informacji: 16.03.2023