Dzierżawa urządzenia wielkoformatowego w UMG

Numer umowy KK/30/SA/12-W/2023
Data podpisania 11.01.2023
Przedmiot zamówienia: Dzierżawa urządzenia wielkoformatowego w UMG
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: P.H.U "BIKOP" Eugeniusza Bigos
ul. Jarosza Henryka Derdowskiego 7
80 - 319 Gdańsk
Wartość zamówienia: 27 000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Małgorzata Rzychoń - Posłowska
Nr telefonu: 58 668-86-67
E-mail: m.rzychon-poslowska@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Małgorzata Rzychoń-Posłowska
Data wytworzenia informacji: 19.01.2023
Data udostępnienia informacji: 19.01.2023