Druki akcydensowe

Numer umowy KK/34/SA/16-w/2023
Data podpisania 13.01.2023
Przedmiot zamówienia: Druki akcydensowe
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Technodruk Sp. z o.o.
ul. Cyraneczki 1
44-100 Gliwice
Wartość zamówienia: 20000,00
Osoba upoważniona do kontaktów: Andrzej Ciupalski
Nr telefonu: 58 527-28-79
E-mail: a.ciupalski@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Wydziale Księgowości Urzędu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 13.01.2023
Data udostępnienia informacji: 09.06.2023